Контакти

Офис: гр. София, ул. Мюнхен 2

 

0885-880-230

Закон за защита на потребителите 

Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите – Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.